Debian

From Note to self
Jump to: navigation, search

Extra packages

Vim

apt-get install vim

Daarna de file /server/Backup/vimrc copiëren naar /etc/vim/vimrc


Extra applicaties toevoegen in gnome 3

In het activities scherm, zoek de applicatie main menu. Daarin kan je applicaties toevoegen, waarna je ze indien gewenst aan de favorieten-toolbar kan toevoegen (door het nieuwe icoon er naar toe te slepen).


Fonts

apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Google Chrome als default browser

Opmerking: Dit werkt enkel als je het .desktop bestand hernoemt, indien je die hebt toegevoegd via Main menu is de naam 'alacarte-made-n.desktop', met 'n' een index (onder .local/share/applications).

How can I set Google Chrome as the default browser? If I set it in the browser settings, nothing happens. The browser says it's default, but in preferred applications in Gnome, there's only Firefox to choose from. Clicking any link i.e in Thunderbird opens a blank Firefox window, not with the link embedded. Can I set the default browser in dconf2 or any configuration file?

You should have in the ~/.local/share/applications/mimeapps.list file the following lines:

text/html=google-chrome.desktop
x-scheme-handler/http=google-chrome.desktop
x-scheme-handler/https=google-chrome.desktop
x-scheme-handler/about=google-chrome.desktop
x-scheme-handler/unknown=google-chrome.desktop
x-scheme-handler/http=google-chrome.desktop

Make sure these lines are under either the [Default Applications] or [Added Associations] section.

And of course, you need google-chrome installed such that google-chrome.desktop is either located at /usr/share/applications/, /usr/local/share/applications/ or ~/.local/share/applications/.

Java JDK installeren (Runtime + Dev environment)

Default wordt de OpenJDK Runtime Environment geïnstalleerd. Ik wil echter de Oracle versie (cfr. Oracle site).

Hier heb ik goede info gevonden:

Download

First you need to download the latest Java SE SDK version. Go to the following link and download the file jdk-7u3-linux-x64.tar.gz (there maybe a later update available when you do this).

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Install

Once the download has completed extract it into the /opt directory. To do this open a new root terminal and run the following commands:

# cd /opt
# tar -xzvf <path_to_download>/jdk-7u3-linux-x64.tar.gz
Debian already has a pattern for managing different software versions on the same system. This step registers the downloaded version of Java as an alternative, and switches it to be used as the default:
# update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_17/bin/java 1
# update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_17/bin/javac 1
# update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 1
# update-alternatives --set java /opt/jdk1.7.0_17/bin/java
# update-alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_17/bin/javac
# update-alternatives --set mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64/libnpjp2.so

Mijn output (beetje vreemd - verschil tss java en javac):

root@hal:/opt# update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_17/bin/java 1
root@hal:/opt# update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_17/bin/javac 1
update-alternatives: using /opt/jdk1.7.0_17/bin/javac to provide /usr/bin/javac (javac) in auto mode
root@hal:/opt# update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 1
update-alternatives: using /opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64/libnpjp2.so to provide /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so (mozilla-javaplugin.so) in auto mode
root@hal:/opt# update-alternatives --set java /opt/jdk1.7.0_17/bin/java
update-alternatives: using /opt/jdk1.7.0_17/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual mode
root@hal:/opt# update-alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_17/bin/javac
root@hal:/opt# update-alternatives --set mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64/libnpjp2.so
root@hal:/opt#


Daarna een file aangemaakt: /etc/ld.so.conf.d/java.conf . Daarin staat dit:

/opt/jdk1.7.0_17/jre/lib/amd64

ia32-libs

Cfr. de Multiarch HOWTO voor meer info. Het lijkt erop dat ia32-libs is gedumpt door debian en vervangen door multiarch. Hiemee kan je verschillende architecturen tegelijk tracken.

Om i386 support toe te voegen doe je het volgende:

dpkg --add-architecture i386

Daarna is die toegevoegd:

root@hal:/opt# dpkg --print-foreign-architectures
i386

Maar daarmee zijn de libs nog niet toegevoegd... Dit gebeurt wslk als je i386 pakketten begint toe te voegen via apt-get. Na wat zoekwerk dit gevonden.

apt-get install libstdc++6:i386 libgcc1:i386 zlib1g:i386 libncurses5:i386 libsdl1.2debian:i386

Hierna lijkt de android development environment te werken.

Skype

Volgens de skype installatie instructies werkt het 64-bit installatiepakket niet meer in Debian 7.0 Wheezy. Als je de 32-bit versie installeert (heeft multi-arch nodig, cfr. supra), geeft die craches. Om dat te verhelpen, doe je het volgende:

apt-get install libpulse0:i386

NVidia driver

Deze uitleg gevolgd.

  • Er bestaat geen Xorg.conf file, dus heb ik nvidia-xconfig geinstalleerd en uitgevoerd.
  • Ik heb geen modules moeten blacklisten.
  • De resolutie in de consoles is nu weer laag.

Instellingen

Num lock

  • Om numlock aan te zetten bij het opstarten:
apt-get update
apt-get install numlockx
  • In de file /etc/gdm3/Init/Default bijvoegen (helemaal vooraan):
if[-x /usr/bin/numlockx]; then
/usr/bin/numlockx on
fi
  • Dat is het.

Auto-login

  • Ga naar System settings -> User accounts
  • Kies de gebruiker die automatisch inlogt
  • Unlock de settings (en geef het root paswoord in)
  • Automatic login aanzetten

Custom packages

Ik heb de laatste versie van Hamlib nodig. Om zelf een debian package te maken doe je het volgende:

De nodige tools installeren:

aptitude install dpkg-dev devscripts build-essential fakeroot quilt
export QUILT_PATCHES=debian/patches

De source installeren:

apt-get source libhamlib2

De pakketten die nodig zijn om dit pakket te builden installeren:

apt-get build-deb libhamlib2

Het pakket updaten:

cd hamlib-1.2.15.1
uupdate /home/freddy/Downloads/hamlib-1.2.15.3.tar.gz
cd ../hamlib-1.2.15.3

De patch uitvoeren:

# My favorite editor:
export EDITOR=vi
mkdir debian/patches
quilt new peaberry.diff
quilt edit include/hamlib/riglist.h
quilt edit kit/kit.c
quilt edit kit/kit.h
quilt edit kit/si570avrusb.c

Of gewoon de files aanpassen en dpkg-source --commit uitvoeren (veel eenvoudiger)

Of een patch importeren:

quilt import -P peaberry.patch ~/Downloads/peaberry.patch
quilt push

en builden:

debuild -us -uc
cd ..
ls *deb
dpkg -i *deb

Links