Indien storing van ontvangst op de amateurtbanden blijkt te zijn veroorzaakt door een installatie in de buurt, wat is de juiste te nemen beslissing?


klacht neerleggen bij de politie

BIPT (dienst NCS) verwittigen en vragen om de zaak te onderzoeken

de verdachte stoorder per aangetekend schrijven verantwoordelijk stellen

stoppen met de hobby

Directe link naar deze vraag: http://hansvi.be/harec.php?q=1161